S föreslår ny vårdskatt

Socialdemokraterna föreslår att höginkomsttagare ska betala en särskild vårdskatt i framtiden. Besked om när den ska införas och hur hög den ska vara kommer efter valet. Socialdemokraterna ska nu utreda ett nytt skattesystem.

– Nu ger vi besked om att vi vill utreda en särskild vårdskatt som är predestinerad att gå till de sektorer i samhället där vi ser väldigt stora behov. Det är framför allt andelen äldre som kommer att öka och därmed trycket på äldreomsorgen och sjukvården, säger finansminister Pär Nuder, som är ordförande i gruppen.

Kan du säga om det totalt sett innebär högre skatt än i dag?

– Det kan innebära totalt sett högre skatt därför att ansträngningarna om ett antal år blir väldigt stora. Andelen äldre ökar och dessutom ska vi rekrytera en helt ny generation till just vården och omsorgen.

Värnskatten ska ersättas
Det klaraste beskedet från Pär Nuder på fredagen var att den så kallade värnskatten ska ersättas av en vårdskatt. Tanken är att nya pengar ska till vården.

I dag betalas värnskatt i Sverige av 250 000 personer, de som tjänar mer än 450 700 kronor om året. Totalt inbringar den 3,7 miljarder kronor till statskassan.

Om de pengarna ska ersättas med en vårdskatt eller om det kommer vårdskatt ovanpå är oklart. Besked kommer först i januari 2007.

Pär Nuder sa också på fredagen att höga skatter kan bidra till ökad tillväxt.

”Vet inte hur höga skatterna kan bli”
– Jag vet inte hur höga skatterna kan bli. Länge hette det ju att vi inte kan ha ett 30-procentigt skatteuttag. Sedan flyttades den punkten till 40 procent och i dag har vi ett skattetryck på ungefär 50 procent.

– Samtidigt har vi kanske en av de högsta tillväxterna i Europa. Var gränsen sist och slutligen går vet inte jag lika lite som man visste det på 1970-talet, säger finansministern.

Inger Arenander
inger.arenander@sr.se