Hovrätten friade pastor Green

Göta hovrätt friade på fredagen pingstpastorn Åke Green från anklagelserna om hets mot homosexuella. I kyrkan får man vara mer frispråkig än i andra sammanhang, enligt hovrätten.

Men Maria Sjödin från RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, är orolig för att dagens dom ska tolkas som ett klartecken för diskriminering och hatbrott.

– Den här typen av hets legitimerar våldet. Självklart kommer det här att få konsekvenser.

– Det är verkligen en besvikelse. Vi såg ju fram mot den lagen med glädje, men man undrar ju nu hur det är meningen att den ska tillämpas, om den har någon effekt över huvud taget, säger Maria Sjödin.

Lättad Åke Green
Det för två år sedan som Åke Green från predikstolen i sin kyrka på Öland talade bland annat om att homosexualiteten strider mot Guds ordning, och att den givit upphov till aids. Hets mot folkgrupp ansåg tingsrätten, men hovrätten ändrade domen och det var en lättad Åke Green som mötte pressen.

– Jag tycker att det är ett skönt besked från hovrätten.

Kommer du att fortsätta att förkunna på samma sätt? Stärker det här dig i din syn på homosexuella?

– Jag kommer att predika som vanligt. Men jag kommer inte att ägna mig åt den frågan så mycket mer.

Åke Green, som alltså tänker koncentrera sig på andra ämnen än homosexualitet i sina framtida predikningar.

Riksåklagare Fredrik Wersäll säger till Ekot idag att han ännu inte bestämt sig för om han ska överklaga domen till högsta domstolen.

I enlighet med lagen
Tingsrätten dömde Green till en månads fängelse, men hovrätten friade, eftersom man anser att Åke Green förkunnat ett bibeltroget budskap helt i enlighet med lagen. I kyrkan får man vara mer frispråkig än i andra rum, eftersom yttrandefriheten och religionsfriheten som finns inskrivna i grundlagen väger tyngre än förbudet mot hets mot folkgrupp

Kammaråklagare Kjell Yngvesson, som hittills drivit fallet, säger att målet borde prövas av Högsta domstolen, eftersom det är otydligt var gränsen går mellan yttrandefrihet och straffbara kränkningar.

– Det är en bedömningsfråga var gränsen går för vad som är lagligen tillåtet. Uppenbarligen behövs ett prejudikat, anser åklagaren.

Jenny Carlsson
jenny.carlsson@sr.se

Hasse Carlsson, SR Kalmar
hasse.carlsson@sr.se