V vill satsa på kvinnolöner i budgeten

På fredagen presenterade vänsterpartiet sina förslag inför vårens förhandlingar om statens budget. Ett av partiets viktigaste krav är att höja kvinnolönerna i den offentliga sektorn.

Kvinnornas löner är en uppgift som partiet hittills inte klarat, enligt budgetförhandlaren Alice Åström. Pengarna som gått till kommuner och landsting har inte lett till att klyftorna minskar.

– Man kan tyvärr konstatera att det har det inte gjort och då är vi beredda att ta konsekvenserna av det och öronmärka pengar för att vi ska se någonting ute i verkligheten också, säger Alice Åström.

Löneklyftan har inte minskat
På vänsterpartiets kansli hänger en valaffisch där det står ”Vill du minska klyftan?”, men den som röstat på partiet för att minska lönegapet mellan kvinnor och män har inte fått valuta för sin röst, enligt partiet

Därför får kommuner, landsting och fackförbund nu en sista chans att höja kvinnolönerna. Misslyckas det kräver vänsterpartiet öronmärkta pengar, enligt Alice Åström.

– I dag så ger vi generella statsbidrag till största delen, men vi har ju också öronmärkt pengar tidigare som ska gå till skolan där kommunerna inte får tillgång till medel till annat än just det som de är avsedda för. Då är vi beredda att öromärka pengar så att kommunerna får dem först när de används till att utjämna löneskillnaderna. Det tror vi skulle kunna vara en motor, säger hon.

Full sysselsättning målet
Annars är det naturligtvis målet om full sysselsättning som driver vänsterpartiets budgetförhandlare. Andra mål är att försöka få statens företag att vara mer aktiva ägare och bland annat agera med större miljöhänsyn.

Sedan höstens budgetförhandlingar har ju Göran Persson öppnat för närmare samarbete med miljöpartiet, men vänsterpartiledaren Lars Ohly anser ändå att förhandlingsklimatet är bra.

– Vi tycker att vi har fått försäkringar om att inga dörrar är stängda till hur en eventuell liknande majoritet ska kunna samarbeta efter valet 2006. Tvärtom så håller vi alla dörrar öppna, även för regeringsmedverkan om det är så att vi kan nå en politisk grund för det, säger Lars Ohly.

Edvard Unsgaard
edvard.unsgaard@sr.se