Lite nytt i moderata arbetslöshetsförslag

Moderaternas förslag om att arbetsgivare ska slippa skatt om de anställer långtidsarbetslösa, sjukskrivna eller socialbidragsberoende är att slå in öppna dörrar säger kritikerna. Det finns anställningsstöd redan idag för de här grupperna.

Moderaternas expert Eva Uddén Sonnegård tycker ändå att det finns skillnader.

– Den största skillnaden är att vi ser det som en rättighet, alla ska kunna få det som hittar ett jobb. Har man stått utanför arbetsmarknaden väldigt länge, minst ett år, oavsett om man är arbetslös eller har socialbidrag, om man då hittar ett jobb så får arbetsgivaren halverad eller helt borttagen arbetsgivaravgift under lika lång tid som man stått utanför arbetsmarknaden, säger hon.

Dagens anställningsstöd är i vissa fall mer generöst än i moderaternas modell men en arbetslös är inte automatiskt berättigad att få det, det prövas av arbetsförmedlingen först.

Likt dagens modell
Maria Hemström, som är forskare på Institutet arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Ifau, tycker att moderaternas förslag mycket liknar dagens men ändå kan innebära skillnader.

– Det finns många olika anställningsstöd och de är lika i det att subventionen är större ju längre tid arbetstagaren varit arbetslös. Därför är de ingen stor skillnad i effekten. Skillnaden är att man automatiskt har rätt till stödet utan att arbetsförmedlingen behöver godkänna det, säger Maria Hemström.

LO-ekonomen Anna-Kirsti Löfgren tror inte att skillnaderna skulle bli så stora, dessutom räknar LO med att rättigheten att få ett jobb med skattesubventioner ändå måste kontrolleras på något sätt och att statsfinanserna sätter en gräns för hur många som kan få stödet.

M tror på fler arbetstillfällen
Moderaternas Eva Uddén Sonnegård är själv arbetsmarknadsforskare och räknar med att fler kommer i arbete med partiets modell.

Maria Hemström, på Ifau, vågar inte gissa om den saken.

– Både svensk och internationell forskning visar att anställningsstöd är effektivt för de enskilda arbetstagarna men det är svårt att säga vad det har för effekt på sysselsättningen totalt sett eftersom det kan ersätta reguljära jobb, säger hon.

Inger Arenander
inger.arenander@sr.se