Fängelsedömda kan få passet indraget

Regeringen vill skärpa passreglerna så att personer som döms till fängelse eller sluten vård i minst ett år får sina pass indragna, och måste söka nytt pass när straffet avtjänats.

Svenska Dagbladet skriver att syftet med förslaget är att göra det svårare för fångar som rymmer att lämna Schengenområdet, idag behöver man ju inte pass för att resa i Schengenländerna.

Den som får sitt pass indraget ska också registreras i EU-ländernas register över efterlysta.