Oljeexpert tror på lägre pris på sikt

En rad oljeanalytiker och experter hävdar att oljepriset kommer att ligga på en fortsatt hög nivå i och med att efterfrågan på oljan bara växer medan utbudet inte gör det. En oljeexpert tror dock på lägre oljepriser på sikt.

Julian Lee vid det ansedda oberoende oljeinstituten, Centre for Global Energy Studies i London tror dock på att oljepriserna kommer att bli lägre med tiden.

– Kommer utbudet att täcka den väntade efterfrågeökningen? Svaret på den frågan är ja, det tror jag även om det kan dyka upp en rad ekonomiska politiska och tekniska hinder på vägen under de kommande 15 åren, säger Julian Lee, en av världens ledande oljeanalytiker.

Tror marknaden anpassar sig
Julian Lee tillhör den mindre alarmistiska skolan som helt enkelt tror att marknaden kommer att anpassa sig efter oljeutbudet.

Under de kommande åren en skola som hävdar att de höga oljepriserna i dag mer grundar sig på psykologiska osäkerhetsfaktorer till exempel oron för vad som kan hända i Saudiarabien framöver.

Lägre tillväxt ger lägre oljeefterfrågan
Julian Lees tes är att den globala ekonomiska tillväxten i världen kommer att ligga på en lägre nivå under de kommande 15 åren än vad som varit fallet under de senaste 20 åren. Det i sig kommer att hämma efterfrågan på oljan framöver.

Julian Lee tror vidare att konsumtionsmönstret kommer att ändras med till exempel allt energisnålare bilar. Dessutom väljer alltfler länder att gå över från olja till gas, både i Västeuropa och i Asien.

Saudiarabien fortsätter producera olja
Till och med om det blir ett kuppartat islamistiskt regimskifte i Saudiarabien så innebär det inte automatiskt mindre olja på den globala markanden menar Julian Lee.

– Även det mest fundamentalistiska nya styret i Saudiarabien måste fortsätta producera olja för oljan är den enda inkomsten för landet, säger Julian Lee.

Men ett sådant regimskifte skulle helt klart kunna påverka den politiska och ekonomiska maktbalansen mellan väst och de asiatiska länderna säger Julian Lee.

Men ägandet behålls i landet
Ett mer extremt fundamentalistiskt Saudiarabien skulle knappast tillåta västliga oljebolag att äga den saudiska oljan. I stället kan man se ett scenario där till exempel kinesiska och indiska oljebolag kommer in.

Statliga bolag som inte har samma krav som västliga aktiebolag att äga oljan där man borrar.

Kina och Indien tar över USA:s roll
De kinesiska och indiska oljebolagen som redan börjat visa framfötterna nöjer sig med garantier att få ta upp oljan och frakta den till sina törstande hemmamarknader.

Sedan får de som betalar bäst resten. Det vill säga de skulle överta USA:s roll i Saudiarabien.

Vladislav Savic
vladislav.savic@sr.se