Vattenfall: Vi har regeringens fulla stöd

Det statliga energiföretaget Vattenfall har kritiserats offentligt av flera ministrar för att inte satsa tillräckligt på förnybar energi men trots kritiken anser vd Lars G Josefsson att Vattenfall får entydigt stöd från regeringen.

– Jag tycker att vi får väldigt entydiga signaler, säger Lars G Josefsson.

Vad säger de signalerna?

– De säger att vi ska agera som vi agerar, säger han.

Flera ministrar kritiska
Tre ministrar; miljöministern, samhällsbyggnadsministern och näringsministern har uttryckt sig i kritiska ordalag om Vattenfalls sätt att leva upp till den ”strategiska roll” som bolaget enligt riksdagens beslut skall spela för omställningen till förnybar energi när kärnkraften avvecklas.

Bakgrunden till kritiken är bland annat den stora satsningen på tysk kolkraft och de avsevärt blygsammare investeringar som gjorts i svensk förnybar energi.

Förbereder nya direktiv
Regeringen förbereder nu, tillsammans med sina samarbetspartier, nya direktiv till Vattenfall, direktiv som ska förtydliga bolagets energipolitiska roll.

Senast för ett par veckor sedan sa näringsminister Thomas Östros, som är direkt ansvarig för statens ägande av Vattenfall, att ”Vattenfall inte har investerat tillräckligt mycket i förnyelsebar energi. Investeringstakten måste öka kraftigt.” Vattenfalls vd Lars G Josefsson tycker att Vattenfall redan lever upp till kraven.

– Vi kommer också satsa mer. Vi har alldeles i höstas fattat beslut om att satsa på en mycket stor vindkraftpark, säger Lars G Josefsson, vd för Vattenfall.

Är positiv till kärnkraft
Josefsson är personligen kritisk till kärnkraftsavvecklingen.

– Jag själv är ju positiv till kärnkraft. Jag tycker att det har väldigt stora fördelar, säger han.

Samtidigt anser Vattenfalls VD att det hade varit en fördel om förhandlingarna mellan regeringen och kraftindustrin om att avveckla kärnkraften hade gått i lås. Han säger att han inte förstår varför regeringen avslutade samtalen.

– Jag, det är ju för mig fördolt eftersom det beslutet fattades av den politiska nivån och inte av företagen, säger Lars G Josefsson.

Tomas Ramberg
tomas.ramberg@sr.se