Mer antibiotika gör bakterier mer motståndskraftiga

En ny europeisk studie som medicintidskriften The Lancet publicerade i lördagens nummer visar för första gången att ju mer antibiotika ett land använder desto mer motståndskraftiga så kallade superbakterier får man.

Om den onödiga användningen inte minskar har vi snart förlorat 1900-talets mirakelmedel antibiotikan, skriver författaren.

Forskarna har studerat hur mycket antibiotika som används i de europeiska länderna. Det är påfallande vilka stora skillnader som finns.

Grekland toppar listan
Medan läkare i norra Europa är ganska återhållsamma med antibiotikarecept, så används det betydligt mer i södra och östra Europa. Grekland toppar listan, tätt följt av Frankrike. Minst antibiotika används i Nederländerna.

Undersökningen visar också att det är vanligare med bredare preparat numera, alltså sådana som slår mot flera olika bakterier. Det kan bero på stark marknadsföring av de medlen, säger professor Otto Cars som leder nätverket Strama, men det finns också en annan orsak.

– Det kan också vara så att det är just resistensläget som gör att man måste använda bredare preparat, då hamnar man i en ond cirkel. Ju mer resistens desto mer bredare preparat och så driver man resistensutvecklingen framför sig hela tiden. På det sättet är det ett orosfenomen, säger han.

Få smittades av MRSA
Efter tsunamikatastrofen trodde många att de skadade som kom hem skulle drabbats av motståndskraftiga stafylokocker, MRSA, men det var ytterst få som smittats, trots att MRSA är vanligt i södra Asien.

Otto Cars tycker inte heller att man behöver vara orolig om man åker till semesterländer som Grekland, Frankrike och Italien där MRSA också är vanligt.

– Nej, det tycker jag inte att man ska vara generellt. Det klart att om man har otur och får ett sår eller en infektion och det inte läker så ska man naturligtvis söka sjukvård när man kommer hem så att man kan ta bakterieodlingar och sätta in rätt medicin, säger han.

– För en enskild turistresenär är detta ingenting stort problem. Det är mera att vi ser framför oss ett hot när vi i värsta fall håller på att förlora antibiotika som effektiva läkemedel, säger professor Otto Cars,chef för det nationella nätverket mot antibiotikaresistens, Strama.

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se