"Freivalds är under stor press"

Utrikesminister Laila Freivalds säger i en intervju i Dagens Nyheter på lördagen att hon inte kände till semesterparadiset Phuket i Thailand. Enligt statsvetaren Ulf Bjereld förstärks bilden av en klyfta mellan folket och politikerna.

– Jag visste inte att det var ett stort geografiskt område med många hotell, delvis bygga väldigt nära vattnet, det kände inte jag till, säger Laila Freivalds.

Borde du haft den kunskapen? 

– Nej, de måste inse skillnaden mellan mig UD och mig personligen. UD har kunskap och har en planering och förmåga att agera omedelbart. Den är helt oberoende utan mig, säger hon.

Laila Freivalds lutar sig mot UD men frågan är vilket intryck hennes attityd gör på allmänheten. 

– Laila Freivalds är en politiker som just nu är under stor press. Hon är utsatt dels av den allmänna opinionen efter Tsunamikatastrofen och hon är också utsatt eftersom borgerligheten har attackerat hennes sätt att hantera detta, säger Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

– Det finns också en kritik mot henne inom det socialdemokratiska partiet eller delar av partiet. Laila Freivalds är en politiker som inte tycker om att få kritik. Hon är lätt auktoritär i debatten och det gör att man kan säga att defensiven inte är hennes bästa gren. Hon är mycket bättre när hon får vara offensiv och själv peka med hela handen, säger han.

Har det någon betydelse att hon säger att hon inte kände till semesterparadiset Phuket?

– Ja, det har det på så sätt att, det är säkert ärligt och uppriktigt av henne och det är modigt att säga det, men det kan också ge en bild som förstärker den här känslan av att politikerna, maktetablissemanget, ligger långt från folket, säger Ulf Bjereld.

Laila Freivalds har flera gånger tidigare anklagats för att inte skaffa den kunskap, som behövs för att hantera olika frågor, som ligger på utrikesdepartementets område.

Det gäller bland annat de två utvisade egyptierna där Freivalds tidigare sagt att hon inte hade någon kännedom om utvisningen eftersom den hände för flera år sedan. 

Hon har också anklagats för att vara dåligt påläst i sakfrågorna inför EU:s utrikesministermöten.  Vad får då det för betydelse för hennes möjlighet att agera i olika situationer?

– Även om Laila Freivalds har svårt att ta kritik så behöver inte det betyda att hon i en stund av akut kris agerar operativt sämre än vad hon skulle ha gjort annars. Jag tror inte att det påverkar hennes beteende i själva krissituationen, säger Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Men om man ser det generellt sett, eftersom det är flera olika där Laila Freivalds säger sig inte veta vad som har hänt tidigare, vad har det för betydelse när man är utrikesminister?

– Det kan ha två betydelser. Dels öppnar man sig för kritik från oppositionen och även från de egna väljarna kanske. Den andra betydelsen kan vara att medarbetare inte vågar framföra kritiken som man inte uppfattar ministern som tillräckligt lyhörd. Man blir isolerad och agerar i tomrum vilket gör det ännu svårare att känna de politiska stämningarna och agera politiskt, säger han.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se 

Britta Lena Ekström
brita-lena.ekstrom@sr.se