Fler akademiker går med i facket

Akademikerorganisationen SACO fortsätter att öka antalet medlemmar medan LO krymper och TCO ligger still. Det visar inofficiella uppgifter som Ekot och TT sammanställt. I det största akademikerförbundet Civilingenjörerna steg antalet yrkesverksamma medlemmar förra året med 4,5 procent.

– Det betyder att vi får en större tyngd och en större legitimitet, det vill säga att när vi säger någonting så kanske det är ytterligare några som lyssnar och tar oss på ännu större allvar, säger Ulf Bengtsson, ordförande för Civilingenjörerna.

– Sedan betyder det naturligtvis också att vi får in mer medlemsavgifter och därmed kan förbättra vår service till medlemmarna, säger han.

Officersförbundet ökade inte
De fackliga centralorganisationernas medlemsstatistik för förra året är inte officiell än men enligt uppgifter till Ekot så ökade samtliga Saco-förbund förra året, utom Officersförbundet.

För TCO var det lite blandad kompott, med både vinnare och förlorare. Sammantaget var antalet TCO-medlemmar i stort sett oförändrat.

Minus för LO
För LO:s del var det minus för de flesta, undantag var några förbund som framförallt verkar inom den privata servicesektorn som till exempels Handels.

Enligt en sammanställning som TT gjort minskade LO med drygt 1,5 procent 2004. Men att LO minskar tycker LO-utredaren Sven Nelander är ganska självklart.

– Det viktigaste är ju att antalet arbetare minskar. Det har skett ganska stora förändringar trots att fackliga anslutningen har varit ungefär oförändrad så har antalet arbetare som är medlemmar i facket minskat medan antalet tjänstemän ökar kraftigt.

Men fortfarande är organisationsgraden, alltså hur stor andel av de anställda som är med i facket, högre inom LO än inom tjänstemanna- och akademikerfacken.

Kommunal och Metall backar
De två största jättarna Kommunal och Metall, som båda backat med ett par procent, finns inom LO.

Civilingenjörsförbundet som samarbetar en hel del med Metall och det största TCO-förbundet SIF, känner sig, trots den stora medlemstillströmningen som lite av en lillebror, säger ordföranden Ulf Bengtsson.

– Det märks inte när vi pratar ihop oss därför att där är det ömsesidig respekt, däremot kan man nog se att vår motpart kanske har lite större respekt för framför allt Metall, skulle jag säga, men även för SIF, än vad de har för oss. Därför att de vet att Metall och SIF har lite större styrka och finansiella resurser än vad vi har, säger Ulf Bengtsson.

Johan Prane
johan.prane@sr.se