Strängare straff för langning

Uppdaterad 16:25
För att komma åt organiserade kriminella ligor som säljer sprit till ungdomar vill regeringen höja straffet så att det blir likvärdigt med våldtäkt, spioneri eller grovt bedrägeri. Från i sommar vill regeringen höja straffen för de grövsta fallen, från 4 till 6 års fängelse.

Om en privatperson säljer sprit kan han eller hon i dag dömas till högst fyra års fängelse. Då handlar det om ett grovt brott, till exempel om spriten gått till unga.

Men det här straffet räcker inte, tycker regeringen, och föreslår nu att det ska höjas till högst sex års fängelse.

– Det beror på att vi sett en väldigt negativ utveckling under senare år. Människor bedriver organiserad kriminalitet egna spritbutiker i stor omfattning och säljer vidare till ungdomar, säger Morgan Johansson som är folkhälsominister.

– Risken är att det får vidarespridning att man ena dagen smugglar alkohol, andra dagen narkotika och tredje dagen smugglar människor så det gäller att ta i i tid mot den här brottsligheten, säger Morgan Johansson.

Det är bara en person som fått maxstraffet, fyra års fängelse, under 2000-talet. Vad är det för mening att höja straffet ytterligare då?

– Då markerar man hårdare mot domstolarna att statsmakterna ser strängt på den här typen av brottslighet och då kanske man kan få upp domarna något framöver, det är det som är hela tanken, säger han.

Får kritik av Kriminalvårdsstyrelsen
Men Kriminalvårdsstyrelsen tror att det vore meningslöst och att det bara skulle kosta pengar i onödan, säger Gunilla Nilsson som är handläggare där.

– Det är dyrbart att ha människor i fängelse och strängare straff har inte den effekt man tror. Människor kalkylerar inte på det sättet, det visar kriminologisk forskning. Vi tror mer på de andra åtgärderna, säger Gunilla Nilsson.

Långt straff för langning
Förslaget har nyligen godkänts av vänsterpartiet och miljöpartiet i en förhandling. Det innebär att de tre partierna är överens om att samhället ska se mycket allvarligt på langning.

Langning kommer att kunna ge lika långa straff som till exempel våldtäkt eller grovt vållande till annans död.

Socialdemokraten och utredaren Kent Härstedt, som ursprungligen tagit fram förslaget, föreslog ett så strängt straff för att han räknar med att det ökande drickandet i Sverige leder till annan kriminalitet. Men också för att han vill att langning i framtiden ska kunna ge ett lika långt fängelsestraff som grov smuggling.

Lagskärpningen ska enligt planerna gälla redan från den 1 juli i år.

Presenteras i veckan
Lagen ska också skärpas också på flera andra punkter. Det ska också bli förbjudet att förvara alkohol i vanliga affärer. Orsaken till det är att en del närbutiker säljer sprit under disk, särskilt i Sydsverige.

Dessutom kommer polisen få möjlighet att ta ifrån spritlangare de hjälpmedel som han eller hon använder. Det handlar om allt från bilen till mobiltelefonen eller lokalen.

Men för att någon ska dömas enligt den lagen ska det enligt Morgan Johansson krävas både att det handlar om stora mängder alkohol och att det finns tecken på att den ska säljas.

– Man ska inte vara rädd för att förvara några vinflaskor i sitt skåp på jobbet. Däremot ska man vara rädd om man tar över en pall öl från Danmark och ställer den på jobbet och om det finns vittnesuppgifter om att man sålt den vidare, då kan man mycket väl bli av med den, säger han.

Förslagen ska presenteras i veckan. Därefter ska de granskas av grundlagsexperterna i lagrådet.

Specialgrupper
Kent Härstedt ville också bilda två specialgrupper av poliser och tullare som ska kämpa mot langning och smuggling.

Det förslaget finns inte med i det paket som presenteras nu men regeringen är positiv till det och väntas återkomma till det längre fram.

Däremot är det betydligt mera osäkert om regeringen kan genomföra Härstedts mest uppmärksammade förslag, nämligen att sänka spritskatten. Det vill varken vänsterpartiet eller miljöpartiet.

Positivt bemötande
En överväldigande majoritet av de myndigheter och organisationer som lämnat sina synpunkter på förslaget tycker att det är bra. Det gäller till exempel Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen.

Malmö tingsrätt däremot tvivlar på att domstolarna skulle använda ett så strängt straff. Kriminalvårdsstyrelsen tycker att det finns andra förslag som skulle vara mer effektiva än att skärpa straffet för den som säljer sprit olagligt.

– Att man avdelar särskilda personer inom tull och polis som sysslar med frågan och också att man kan beslagta egendom i större utsträckning, säger Gunilla Nilsson, handläggare på Kriminalvårdsstyrelsen.

Fredrik Furtenbach
fredrik.furtenbach@sr.se

Cecilia Strömberg
cecilia.stromberg@sr.se