Sjukvården hotas av resistenta bakterier

De motståndskraftiga bakterier som bara ett fåtal antibiotika fortfarande biter på sprider sig nu snabbt över världen. Under den gångna veckan bildades ett globalt nätverk för att hejda utvecklingen.

Nu handlar det inte bara om att vi snart saknar läkemedel mot infektioner. Nu är hela sjukvården hotad. Det menar en av Världshälsoorganisationens antibiotika-experter doktor Richard Laing.

– Höftledsoperationer, hjärtkirurgi, cellgiftsbehandling vid cancer eller aids-terapi, vid alla dessa behandlingar måste vi ha tillgång till antibiotika. Om det inte fanns skulle modern medicin inte längre gå att känna igen, säger doktor Laing.

Han var en av de experter på antibiotikaresistens som nyligen träffades i Uppsala för att bilda det globala nätverket mot utvecklandet av fler motståndskraftiga bakterier.

En av de svenska initiativtagarna, professor Otto Cars menar att det nu behövs större medvetenhet om problemet.

– Det gäller att få både allmänhet, forskare, läkare och så vidare att ta till sig det här problemet på ett tydligare sätt, men inte minst att de politiska nivån reagerar i hela världen.

Om utvecklingen inte kan hejdas snart, kan vi betrakta de femtio goda åren med antibiotika som förlorade, säger Richard Laing från WHO, och sjukvården blir inte som i början av seklet – det blir värre.

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se