Sexhandeln ökar i världen

Minst en miljon kvinnor säljs som sexslavar årligen. En stor del av dem kommer från forna Sovjetrepubliker. Trots information och bättre lagar ökar handeln eftersom efterfrågan ökar i Asien och att allt fler barn säljs till prostitution.

– Den har vuxit det är säkert, det hänger ihop med ekonomisk och social kris och en aldrig sinande efterfrågan, säger Hoda Kara.

Hon leder den enda organisationen i Arabländerna som direkt jobbar med prostituerade kvinnor. Dar Al Amal – Hoppets hus i Beirut hjälper prostituerade kvinnor från Arabländer, Afrika, forna Sovjetstaterna och Östeuropa i fängelserna. Kvinnorna hamnar där trots att prostitution egentligen är laglig i Libanon. Men bara i vissa bestämda hus, hus som kriget raserat.

Få prostituerade fängslas dock tre till sex månader. De flesta arbetar med myndigheternas och polisens goda minne i barer och nattklubbar, som är förtäckta bordeller.

Verksamheten anmäls sällan
I Libanon eskorterar passpolisen kvinnor i grupp, kvinnor som via förmedlingar i bland annat Ryssland köpt ett halvårs arbetstillstånd. Förmedlingar lurar kvinnor att jobba i familjer, på bar eller nattklubb mot höga avgifter.

Det är en illegal rysk verksamhet, men som bara sällan anmäls och straffas. Senast var det en kriminell liga i Fjärran östern som tjänat motsvarande 20 000 kr per förmedlad kvinna. 15 000 såldes till Kina.

Fler minderåriga
Hoda ser också att allt fler minderåriga säljs som sexslavar. De blir nya mål när fler kvinnor får information om riskerna med de tidigare så lockande utlandsjobben.

– Kvinnor som kommer från Östeuropa och andra länder och vill arbeta på en hälsoklubb, nattklubb eller annat kommer via kontor som drivs av folk här. De ordnar arbetstillstånd för dem. De flesta fattar inte förrän för sent, vilken typ av arbete de blir tvingade att utföra, konstaterar Hoda Kora.

Maria Persson Löfgren, Beirut
maria.persson_lofgren@sr.se