Bättre lägga barn mot bröstet än i kuvös

Många för tidigt födda barn läggs i kuvös, trots att de inte behöver akut andningshjälp. På Akademiska sjukhuset i Uppsala prövar man en ny metod där föräldrarna får sina nyfödda barn på bröstet och bär dem sedan där dygnet runt, hud mot hud, knutna i en bärsjal. En av dessa föräldrar är Jenny Tjernberg som födde dottern Emma två månader för tidigt och bär nu runt sin lilla tjej på magen. Själv föddes Jenny också två månader för tidigt för 30 år sen och låg då länge i kuvös. (P1 Föräldrarna)