30-gräns på Stockholms gator

På måndagen införs 30-gräns på nästan alla lokalgator Stockholm. Hastighetssänkningen genomförs för att öka trafiksäkerheten, chanserna att överleva efter att ha blivit påkörd är många gånger högre vid 30 än vid 50 kilometer i timmen. De flesta stockholmare tycker att de nya hastighetsbegränsningarna är bra, enligt en undersökning som Gatu- och fastighetskontoret har gjort. (Radio Stockholm)