Bra tid för konsulter och arkitekter

Det går bra för konsult- och arktektföretagen som rider på den uppåtgående investeringskonjunkturen.

En god orderingång i höstas har gjort att orderstock och beläggning hos industrikonsultföretagen är mycket god.

Det skriver organisationen Svensk Teknik och Design sin senaste konjunkturanalys ”Investeringssignalen”.