Varierande tillväxt runt Östersjön

Föreningssparbankens ekonomer skriver ner prognosen för Östersjöländernas BNP-tillväxt till 2,8 procent 2005 och 2,5 procent 2006.

Det framgår av en rapport idag, som innehåller prognoser för 9 länder kring Östersjön samt Norge.

Den ryska tillväxten väntas falla, bland annat till följd av ökad politisk osäkerhet, till ungefär 5,5 procent 2005 och 2006.

Tillväxten i de baltiska staterna förblir hög och kommer att ligga kring 6-7 procent. Även Polens tillväxt tros blir hög, 4,5 procent i år och 4 procent 2006.

Den svenska tillväxten beräknas bli 2,6 procent i år och 2,3 procent 2006.