Persson anmäld till KU för doktorshatten

Statsminister Göran Persson har anmälts till riksdagens konstitutionsutskott för att ha tagit emot utnämningen till hedersdoktor av Örebro universitet. Det är tre folkpartister som har anmält Göran Persson, bland andra folkpartiets talesman i KU, Tobias Krantz. Anmälarna vill att utskottet ska granska om Persson har brutit mot en regel i grundlagen som säger att statsråd inte får ägna sig åt verksamhet som kan rubba förtroendet.

I motiveringen till doktorshatten hette det att statsministern genom att utse högskolan i Örebro till universitet har visat prov på mod och förutseende.