Kärnkraften dilemma för centern

Kärnkraften har ännu en gång blivit en politisk stridsfråga. Framför allt handlar det om hur centerpartiet ska kunna komma överens med övriga borgerliga partier sedan partiet förra året gjorde upp med sa och v i frågan.

I oktober förra året avbröts förhandlingarna om kärnkraftsavvecklingen mellan staten och kärnkraftsindustrin.

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och centern gjorde istället en politisk överenskommelse som bland annat innebär att Barsebäck 2 ska stängas senare i år.

Vill inte bryta överenskommelse
Men centerpartiet vill som medlemmar i den borgerliga alliansen så lite som möjligt förknippas med denna överenskommelse, dock utan att bryta den.

Enligt Svenska Dagbladet förs det nu nya diskussioner mellan politiker och kärnkraftsindustrin. Centerledaren Maud Olofsson beskriver läget.

– Jag har ingen anledning att redovisa varje möte som jag har. Jag säger bara att jag pratar med dem som vill nå resultat i den här frågan. Det kan handla om alltifrån seminarier till möten som vi har rent allmänt kring energifrågor och annat, säger hon.

Hoppades på avtal med industrin
Maud Olofsson, som hela tiden hoppats på en uppgörelse med industrin, där också andra borgerliga partier ingår, får det här att låta som det är något på gång.

Socialdemokraten Marie Granlund, ordförande i riksdagens näringsutskott och som alltså också står bakom överenskommelsen med centern gör däremot en helt annan tolkning av läget

– Jag vet inte vad det är för samtal som förs så jag kan inte svara på det. Vi initierade förhandlingar för att kunna lösa det här med kärnkraftsindustrin och de bröt samman i oktober och därefter så har det mig veterligt inte pågått några samtal.

Inga förhandlingar
Gert Lyngsjö på Sydkraft beskriver det hela som ”kontakter” där industrin redogjort för sina synpunkter i ärendet, men att det aldrig närmat sig några regelrätta förhandlingar.

Förhandlingar som, bara fyra månader efter det förra sammanbrottet, heller knappast ligger i den närmsta framtiden, även om det för inte minst centerpartiet finns politiska poäng att plocka på att få det att framstå som annorlunda.

Pontus Mattsson
pontus.mattsson@sr.se