By får tillstånd att skjuta varg

Naturvårdsverket har beslutat att tillåta skyddsjakt på en varg i byn Ringvattnet i norra Jämtland. Anledningen är att vargens oskygga beteende har oroat många och att vargen inte lämnar byn trots flera försök.

Den svenska vargstammen är kraftigt inavlad, men förra året dök det upp tre vargar som forskare senare kunde konstatera att de hade vandrat in österifrån. Det tre vargarna var det tillskott som den svenska vargstammen behövde.

Men nu har en av vargarna dödats av tjuvjägare och Naturvårdsverket har tagit ett beslut att tillåta skyddsjakt på ytterligare en av de invandrade vargarna som finns vid byn Ringvattnet i Jämtland.

”Oskygg varg”
– Vargen i Ringvattnet har ju varit väldigt speciell på det sättet att han har varit inne i en och samma by i stort sett varje natt under en längre tid. Byborna har fått ta in alla hundar som funnits där, säger Björn Risinger, direktör för naturresursavdelningen vid Naturvårdsverket.

En hund och flera renar har vargen tagit. Varghannen har troligtvis lockats in i byn av de hundar som finns där.

Nu har Naturvårdsverket beslutat att tillåta byborna att skjuta vargen. Det är däremot inte tillåtet att lägga ut åtel alltså att försöka locka till sig vargen med mat för att sedan skjuta den.

”Omöjligt att flytta vargen”
Alternativet att flytta den oskygga vargen finns inte, menar Björn Risinger.

– Den har uppvisat ett väldigt oskyggt beteende och om vi ska flytta någon varg vill det ju verkligen till att någon annan skulle vilja ha den nära sig. Det är väldigt svårt att se i det här fallet.

Ytterligare en varg hittades död i söndags i Pessinkiområdet i Norrbotten. Den vargen har jagats hela helgen av tjuvjägare på snöskotrar säger Björn Risinger på Naturvårdsverket.

Båda tillhörde en grupp bestående av tre vargar som nyligen har vandrat hit österifrån. Den tredje vargen lever i Lappland och verkar inte störa några människor.

Tillskott till inavlad stam
De tre sågs av vargforskare som ett tillskott till den inavlade svenska vargstammen som idag består av drygt hundra vargar som framförallt lever i Dalarna och Värmland.

– Det är riktigt att stammen är inavlad och att vi egentligen gärna skulle se att fler vargar österifrån kunde komma in i den svenska vargstammen, men det betyder ju inte att människor ska kunna tåla vad som helst. I det här fallet ser vi ingen annan möjlighet än att ge tillstånd till skyddsjakt, säger Björn Risinger.

Jessica Josefsson
jessica.josefsson@sr.se