Juridisk tvist om död mans faderskap

Med DNA-teknik kan man fastställa faderskap även om fadern är död. Nu vill en man öppna sin förmodade fars grav för att få klarhet. Men mannen har mött motstånd i begravningsnämnden och nu pågår en juridisk tvist.

Det är en man i Stockholmstrakten som vill bevisa att det är hans far som ligger begravd sedan tolv år tillbaka och därmed få rätt till ett arv. För att bevisa det har han fått rätt i både tingsrätt och länsstyrelse att ta DNA-prover på kvarlevorna.

Men begravningsnämnden i församlingen vägrar att tillåta att graven öppnas med hänvisning till griftefriden.

”Griftefriden måste repekteras”
– Det är en etisk-religiös aspekt på det hela. Vid begravningsgudstjänsten inne i kyrkan har man först och främst vigt den döde till gravens ro. Sedan står man vid den öppna graven efter nedsänkningen och lyser frid över graven. Det måste man respektera, säger Bo Malmstedt, ordförande i begravningsnämnden.

Men de anhöriga har medgivit en öppning och tingsrätt och länsstyrelse har sagt ja till det. Varför sätter ni er på tvären?

– Vi har att följa begravningslagen och det finns ingen paragraf i den lagen som medger öppning av en grav av det här skälet.

Mannen som vill bevisa sin arvsrätt har ett juridiskt ombud, Olof Thorén.

– Faderskapslagstiftningen och i övrigt den familjerättsliga delen sätter ju barnets intresse i första rummet och min klient tycker att också de levandes intresse ska gå före de dödas, säger han.

Väntas bli prejudicerande
Fallet väntas bli prejudicerande, om gravöppning ska tillåtas för faderskapsbevisning eller inte. Begravningsnämnden är beredd att driva ärendet upp i Regeringsrätten.

– Ja, det tänker vi göra. Vi kommer att gå så långt vi kan med den här frågan. Eftersom det inte finns någon praxis ännu behövs ett prejudikat. Enligt uppgift har man redan hört av sig från flera advokatfirmor ute i landet till Församlingsförbundet, säger Bo Malmstedt.

Sara Heyman, P1-morgon
sara.heyman@sr.se