EU ska granska spelmarknaden

EU-kommissionen ska göra en studie av den europeiska spelmarknaden för att undersöka vart de snabba tekniska förändringarna kan leda, med spel på internet och via mobiltelefon.

EU tänker också ta reda på vilka konsekvenserna blir om det skapas en gemensam europeisk spelmarknad. Men Sverige vill ha en nationellt reglerad spelmarknad och idrottsminister Bosse Ringholm säger att det finns flera skäl till det.

– Vi vill undvika att ungdomar som har för låg ålder spelar, blir utnyttjade och hamnar i spelmissbruk. Dessutom vet vi att en del av spelmarknaden tyvärr har en viss anknytning till brottslig verksamhet. Det gör det oerhört viktigt att länderna har kontroll på sina spelmarknader helt enkelt.

Samarbete med idrottsrörelsen
– Ett tredje skäl är att spelet i de flesta länder ofta sker i samarbete med idrottsrörelsen. Inte bara Sverige utan också alla andra länder markerar detta genom att låta en hel del av pengarna gå tillbaka till dem som är grunden för spelmarknaden, det vill säga idrottsföreningarna själva, säger Bosse Ringholm.

Den svenska idrottsrörelsen får cirka 1,5 miljarder kronor av staten per år och en stor del av de pengarna kommer från spelinkomster.

Både staten och idrottsrörelsen tjänar alltså på att ha en nationellt reglerad spelmarknad. En del av de inkomsterna skulle försvinna om utländska spelbolag släpps in på den svenska marknaden.

EG-domstolen kan komma att avgöra
Ett brittiskt spelbolag som vill etablera sig i Sverige hävdar att Sveriges nej till spel över gränserna strider mot EU:s regler. Och frågan kan så småningom komma att avgöras av EG-domstolen.

– Jag känner mig ganska trygg, därför att när vi hade idrottsministermötet i höstas så kände jag att alla mina idrottsministerkolleger hade i stort sett samma uppfattning. Det är naturligtvis medlemsländerna själva som i sista hand bestämmer vilket system man vill ha, säger Bosse Ringholm.

Kerstin Brostrand, Bryssel
kersin.brostrand@sr.se