Tysk ekonomi krymper

Tysklands bruttonationalprodukt krympte oväntat sista kvartalet i fjol enligt den tyska statistikbyrån.

Ekonomer hade trott på en ökning med 0.2 procent men i stället minskade BNP med 0,2 procent och reviderad statistik visade på nolltillväxt under tredje kvartalet 2004.

Tyska ekeonomer talkar om katastrofsiffror. Tyskland står för en tredjedel av hela eurozonens ekonomi.