Venezuela och Brasilien i samverkan

Brasilien och Venezuela har inlett ett strategiskt samarbete. När den brasilianske presidenten Lula da Silva på måndagen besökte Caracas skrev han och Hugo Chavez under en rad viktig avtal.

Sedan en tid tillbaka har Venezuelas president Hugo Chavez försökt få till stånd en integrationsprocess i Latinamerika bortom USA:s inflytande.

Början var trög men nu börjar vissa resultat kunna ses.

Nyligen undertecknade Chavez och Argentinas president Nestor Kirchner en rad långtgående samarbetsavtal och nu har alltså han och Brasiliens Lula da Silva gjort detsamma.

Oljesamarbete
De viktigaste avtalen handlar om samarbete mellan de två ländernas statliga oljejättar, Petrobras i Brasilien och PDVSA i Venezuela.

PDVSA ska bygga ett stort oljeraffinaderi i Brasilien och Petrobras ska delta i gasutvinning i Venezuela och dessutom borra efter nya oljefyndigheter i Maracaibosjön.

I Hugo Chavez ögon är det nya samarbetet ett viktigt steg i hans strävan att skapa ett latinamerikanskt oljebolag, Petrosur, i samarbete mellan flera stater.

Gemensam bank och tv
En annan del i strävan efter en ny slags kontinental integration är uppbygget av en latinamerikansk utvecklingsbank.

En tredje är bildandet av en statsägd kontinental tv-kanal som, enligt Hugo Chavez, ska fungera som en motvikt till CNN och som ska börja sina sändningar senare i år.

Hittills har Venezuela och Argentina ställt sig bakom förslaget och nu har också Brasilien gjort det.

Men medan Hugo Chavez betonar det övergripande politiska målet att få till stånd en latinamerikansk integration utan USA:s inblandning så tycks Lula da Silva mest betrakta de nya samarbetsavtalen med Venezuela som ett avstamp för den brasilianska industrins expansion norrut.

Lars Palmgren, Santiago
lars.palmgren@sr.se