Bra år för Norsk Hydro

Olje- och aluminiumkoncernen Norsk Hydro redovisar en vinst före skatt på 7,3 miljarder norska kronor för fjärde kvartalet 2004.

Resultatet är något bättre än väntat. Omsättningen steg till 39 miljarder norska kronor, från 34,2 miljarder året före.

Styrelsen föreslår en utdelning på 20 norska kronor per aktie för 2004. Norsk Hydro räknar med fortsatt höga oljepriser under 2005 och förutspår en stark aluminiummarknad.