Register över hyresgäster var olagligt

De anteckningar som kommunala fastighetsbolaget MKB i Malmö gjort om sina hyresgäster strider mot personuppgiftslagen. Det säger Datainspektionen i ett beslut.

Enligt Datainspektionen är det särskilt allvarligt att MKB registrerat uppgifter om etniskt ursprung och påståenden om att hyresgäster eller bostadssökande är kriminella eller psykiskt sjuka.

Datainspektionen ska nu verka för en branschöverenskommelse om hur Sveriges bostadsbolag ska hantera personuppgifter, skriver Sydsvenskans nätupplaga.

MKB:s vd Lars Birve säger att han välkomnar Datainspektionens beslut och de bedömningar som görs där, trots att företagets egna jurister gjort en annan bedömning.