Lättare exportera vapen till USA

Uppdaterad 16:15
Det ska bli lättare att exportera vapen till USA och även till länder i EU som befinner sig i krig menar regeringens utredare Anders Svärd. Svenska Freds är kritiskt men Svärd menar att det handlar om en anpassning till verkligheten.

– Det handlar inte om annat än själva regelverket. Varje land gör sin egen tillämpning. Det finns inget land som överlåter till en grupp av länder att bestämma över sitt egen materiel, det gäller även Sverige, säger Anders Svärd.

Begreppet krigsmateriel är omodernt, tycker regeringens utredare, centerpartisten Anders Svärd som hellre vill använda ordet försvarsmateriel.

– Det hänger ihop med att det svenska försvaret har mindre och mindre råd och behöver mindre och mindre materiel. Det kan till och med vara så att viss typ av materiel säger svenska försvaret att vi inte ska ha, eftersom andra EU-länder har det. Då vore det dumt om svensk försvarindustri, om man råkar vara bäst på en produkt, inte skulle sälja den till länder vi samarbetar med, säger Anders Svärd.

Idag ska inte Sverige exportera vapen till länder som befinner sig i krig eller som bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Men i stället föreslår nu Anders Svärd att man ska se till varje vapenslag för sig, om en export skulle innebära att just det vapnet skulle påverka konflikten.

Närmare verkligheten enligt utredare
Han håller inte med om att Sverige med de regler han föreslår skulle få en mer liberal hållning till vapenexport.

Han tycker att det handlar om en anpassning till verkligheten. Idag samarbetar Sverige redan med andra länder i produktionen av vapen och den svenska försvarsindustrin ägs till stora delar av utländska företag.

Lättare exportera till USA
Därför måste reglerna moderniseras, anser Anders Svärd. Bland annat bör kravet som finns idag att svenska behov ska styra vilka vapen som tillverkas slopas.

Han tycker också att Sverige ska kunna exportera vapen till ett EU-land om det hamnar i krig. Det ska också bli lättare att exportera vapen till USA.

För att upprätthålla en fungerande industri ska det också bli lättare att exportera till USA.

– Det handlar inte om att man ska få exportera till länder som startar krig. Däremot, om ett EU-land blir angripet så ska vi kunna exportera materiel dit för att de ska kunna försvara sig, säger han.

Stark kritik från fredshåll

Men ordförande i fredsorganisationen Svenska Freds, Frida Blom, är mycket kritisk till Anders Svärds utredning.

– Jag tycker att vi måste se den verklighet vi har idag med väldigt mycket vapenexport och där Sverige inte är det restriktiva land vi ger sken av. Det är väldigt tydligt att han gått många av industrins krav till mötes, säger Frida Blom.

Kritik från mp
Enligt dagens regler får inte Sverige exportera till länder som krigar eller som strider mot de mänskliga rättigheterna.

Men regeringens utredare Anders Svärd vill lätta på de reglerna. Han menar att det ska räcka med att ett specifikt vapen som ska exporteras inte kan användas för förtryck mot medborgare i landet. Men det är något som miljöpartisten Lars Ångström inte kan acceptera.

– Det blir en helt orimlig ståndpunkt där man kan sälja krigsflygplan till en diktatur med argumentet att just de här planen inte kommer användas för kränkning av människor i det här landet, säger han.

– Om förslaget går igenom ograverat, så innebär det en förändring av svensk utrikespolitik där vi sätter industrins välbefinnande före målen om att främja demokrati, utveckling och fattigdomsbekämpning. Det är inte acceptabelt, säger Lars Ångström.

Regeringen säger nej
Frågan är nu om Anders Svärd får gensvar hos regeringen.

Ansvarig minister för kontrollen av vapenexport, Ulrica Messing, säger att hon inte har hunnit ta ställning till förslagen men säger att hon inte vill se någon ökad vapenexport.

– Vi vill inte se en ökad vapenexport, vi vill se en fortsatt stor restriktivitet, säger Ulrica Messing.

Anders Svärd föreslår att det ska vara möjligt att exportera viss materiel till länder i krig och länder som bryter mot de mänskliga rättigheterna. Vad tycker du om det?

– Det tycker inte jag. Det ska vara samma hårda linje som vi haft tidigare. Jag tror att den har ett brett folkligtstöd. Utgångspunkten vi gav Anders Svärd var en fortsatt stort ansvarstagande kring frågor som rör vapenexport och det kommer att gälla även i fortsättningen, säger hon.

Mari Forssblad
mari.forssblad@sr.se

Cecilia Strömberg
cecilia.stromberg@sr.se