Färre jobb i försvarsindustrin

Sedan slutet av 90-talet har svensk försvarsindustrin tappat många jobb och företrädare för industrin varnar för att ytterligare fler jobb kommer att försvinna.

För fem år sedan jobbade nästan 30 000 personer inom den svenska försvarsindustrin. Sedan dess har minst 7-8 000 personer fått sluta i takt med att försäljningen minskat rejält.

Huvudförklaringen bakom den krympande försäljningen under senare år är framför allt att beställningarna från det svenska försvaret nästan helt uteblivit. Men det finns en annan utveckling, som är mer positiv sett med försvarsindustrins ögon. Exporten ökar  ordentligt. De senaste tre åren har den nästan fördubblat.

Bakom ökningen ligger ett ökat internationellt samarbete och det faktum att de svenska företaget i stor utsträckning hamnat i utländskt ägande.

Nya gemensamma EU-regler kan få ytterligare fart på exporten,säger Lars Olsson som är informationsdirektör vid branschorganisationen, Försvarsindustriföreningen.till Ekot

Sören Granath