Electrolux flyttar mer till låglöneländer

Världens största vitvarutillverkare Electrolux strukturerar om verksamheten när bokslutet visar på minskad vinst. Det handlar om utförsäljning och utflyttning av verksamhet till låglöneländer.

Vinsten före skatt föll både det fjärde kvartalet, från 1,6 miljarder kronor 2003 till 1,1 miljard 2004 och för hela året, men blev ändå betydligt bättre än väntat, efter en vinstvarning tidigare under året.

Omsättningen föll från 124 till 120 miljarder kronor för hela 2004.

Höga priser för material och insatsvaror och redan beslutade utflyttningar av verksamheten tynger resultatet.

Utomhusprodukter knoppas av
Den ökande takten i förändringen av företaget innebär bland annat att bolaget knoppar av utomhusprodukterna, som tillverkas i Huskvarnafabriken, och delas ut till aktieägarna.

En bra affär anses det vara eftersom den divisionens fulla värde inte kommit fram riktigt i Electrolux-koncernen. Verksamheten omsatte 27 miljarder kronor 2004 och har ungefär 11 500 anställda.

De strukturåtgärder som ska genomföras under 2005 till 2008 kommer att kosta mellan åtta och tio miljarder kronor, som kommer att tas löpande under perioden.

Åtgärderna ska så småningom ge besparingar på mellan 2,5 och 3,5 miljarder kronor per år från och med 2009.

Aktien steg
Marknaden belönade strukturåtgärderna med att skicka upp värdet på aktien med 13 kronor eller nio procent under förmiddagens handel.

Den stora förändring, som nu ska ske, började redan 2004 när Electrolux beslutade att att stänga fyra fabriker inom vitvaror och två inom dammsugare, bland annat i Västervik.

När de har stängts har Electrolux tillverkning kvar vid 43 fabriker inom vitvaror och dammsugare. 16 av fabrikerna finns i lågkostnadsländer.

Ungefär hälften av fabrikerna i högkostnadsländerna tros komma att beröras av förändringarna.

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se