Få svenskar söker jobb i andra EU-länder

Bara ett fåtal arbetslösa svenskar har utnyttjat möjligheten att söka jobb inom EU med svensk arbetslöshetsersättning. Det visar en ny undersökning från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Sedan Sverige gick med i EU för tio år sedan har bara drygt 12 000 arbetslösa rest till ett annat EU-land för att söka arbete med svensk a-kassa. Enligt EU:s regler har svenska arbetslösa möjlighet att resa till andra länder inom EU/EES eller Schweiz och söka jobb med bibehållen arbetslöshetsersättning under högst tre månader.