Få söker jobb i andra EU-länder

Det är oväntat få arbetslösa, som tar med sig sin svenska a-kassa och söker jobb i annat EU-land. Det visar en ny undersökning från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Sedan Sverige blev medlem för tio år sedan har bara drygt 12.000 arbetslösa rest till ett annat EU-land för att söka arbete i tre månader.

Vanligast är att svenska arbetslösa reser till Storbritannien och Spanien för att söka jobb, och omkring hälften får det också, tex i restauranbranschen, rapporterar TT.