Glocalnet går till Konkurrensverket

Teleoperatören Glocalnet har anmält Telia Sonera till Konkurrensverket, för missbruk av sin dominans på bredbandsmarknaden.

Telia Sonera äger alla telestationer och kablar till husen, och det tycker Glocalnet förstör konkurrensen och kostar kunderna mer än det borde.