Perssons doktorshatt inget mutbrott

Göran Perssons doktorshatt var ingen muta eller någon annan otillbörlig förmån. Det anser överåklagare Christer van der Kwast som har beslutat att inte inleda någon förundersökning mot statsministern. Utdelandet av hedersdoktorat är en sedvänja av delvis samma slag som uppvaktning vid högtidsdagar konstaterar överåklagaren.

Det var advokaten Claes Beyer i Institutet mot mutor som i en anmälan ifrågasatte om Göran Persson gjorde sig skyldig till mutbrott när han utsågs till hedersdoktor i medicin i Örebro.