Brister i kontrollen av juridiska ombud

En av Sveriges mest kända ekobrottslingar, den så kallade La Reine-mannen, har de senaste åren haft flera uppdrag som juridiskt ombud i rättegångar, samtidigt som han själv stod åtalad för nya brott.

Kontrollen av juridiska ombud är inte djupgående medger Domstolsverket.

– Man kontrollerar runt på orten eller frågar personen om de kan lämna referenser från tidigare. Domstolarna har inte rätt att själva hämta in uppgifter i belastningsregistret eller från andra myndighetsregister, säger Jörgen Nilsson är chefsjurist på Domstolsverket.

I det aktuella fallet har den dömde ekobrottslingen under de senaste två åren kvitterat ut ersättning för sitt arbete som juridiskt ombud vid rättegångar i minst 17 fall, visar Dagens Nyheters kartläggning.

Bakgrunden inte känd
Ingen av de höga jurister vid domstolarna eller vid Rättshjälpsmyndigheten, som utsett honom, har haft en aning om hans bakgrund.

Som juridiskt ombud kan man företräda såväl åtalade som målsägande i brottmål, liksom parterna i ett tvistemål.

La- Reine-mannen, som utbildade sig till jurist i fängelset, har varit såväl målsägandebiträde som rättshjälpsbiträde.

Stoppad om kunskapen funnits
Ylva Boström är chefsjurist vid Rättshjälpsmyndigheten. Hon säger att man förmodligen inte utsett mannen om man känt till hans bakgrund.

– Det här har hänt en gång på tio år som jag har jobbat med detta, säger Ylva Boström vid Rättshjälpsmyndigheten.

Inte heller på Domstolsverket tycker chefsjuristen Jörgen Nilsson att det är självklart med ökade kontroller, som till exempel utdrag ur brottsregistret.

– Det här är ett enstaka fall. Att utifrån det göra bedömningen att man ska införa utökad kontroll i form av registerutdrag är jag tveksam till, säger Jörgen NIlsson.

Nina Odermalm Schei
nina.odermalm@sr.se