Svenska bönder har inte hårdare villkor

Tvärtemot vad som brukar hävdas i debatten har det svenska jordbruket inte genomgående hårdare villkor än vad man har i grannländerna. Det konstaterar Jordbruksverket i en omfattande utredning.

I utredningen har merkostnaderna jämförts med Danmark och Finland. Skillnaderna är oväntat små, anser Magnus Franzén som lett utredningen.

– Vi har tittat på en rad olika produktionsvillkor och det finns villkor som är både bättre och sämre för svenska jordbrukare än det är i våra grannländer.

Är du själv förvånad över att det inte var större skillnader?

– Ja, jag hade nog förväntat mig större skillnader.

Villkoren för det svenska jordbruket är en omdiskuterad fråga, och från bland annat LRF brukar det hävdas att svenska bönder missgynnas av högre produktionskostnader än grannländerna.

Ingen större skillnad
Men Jordbruksverkets utredning visar att även om villkoren till viss del är olika så blir den totala skillnaden inte särskilt stor, om man gör en helhetsbedömning.

Sveriges bönder får till exempel betala mer i skatt för diesel och för handelsgödsel än kollegerna i Danmark och Finland, men Finland har samtidigt högre kostnader på miljösidan, och Danmarks bönder har dyrare el och får dessutom betala skatt på jordbruksmarken.

Det ger totalt en skillnad på tre till fyra procent i kostnader för de exempelgårdar som Jordbruksverket har tagit fram.

Väcker redan debatt
Men utredningen väcker redan debatt. Utredarna har haft svårt att beräkna skillnaderna inom alla kostnadsområden som till exempel foderpriser och djurskyddsregler.

Från LRF ser man det som en svaghet och tvivlar därför på att skillnaderna verkligen är så små. Inom kort kommer LRF presentera en egen utredning där de svenska merkostnaderna är betydligt större.

På Jordbruksverket medger man att utredningen inte är fullständigt komplett men

Ett bättre diskussionsunderlag
Magnus Franzén hoppas ändå att dagens rapport ska ge ett bättre underlag än tidigare till en saklig diskussion om villkoren för svenska bönder.

– Kanske kan vi få en bredare diskussion om förhållandena, att man inte bara koncentrerar sig på enskilda punkter, säger han

Daniel Rundqvist, Jönköping
daniel.rundqvist@sr.se