Identitetstvist avgjord inför samevalet

13 samer i Västerbotten som hittills saknat rösträtt i sametingsvalet får nu rätt att rösta i valet i maj, efter att länsstyrelsen har fastställt att de verkligen ska betraktas som samer.

Ytterligare 21 personer fick sin samiska identitet fastställd och därmed rätt att stå kvar i röstlängden till sametingsvalet efter att länsstyrelsen avslagit en överklagan som krävde att de skulle strykas eftersom deras samiska anknytning inte var tillräckligt stark.

För att komma med i röstlängden ska man känna sig som same och antingen själv kunna samiska eller kunna hänvisa till att ens far- eller morföräldrar pratat samiska.

Nytt inför årets val till sametinget är att man kan överklaga andra personer som redan är med i röstlängden. Totalt 22 personer hade blivit ifrågasatta, flera av dem är partipolitiskt aktiva i jakt- och fiskesamerna.