EU-kommissionen skriver ner tillväxt

BNP växte långsammare än väntat i euroländerna det fjärde kvartalet, och EU-kommissionen sänker också prognosen för tillväxten framöver.

Första halvåret i år väntas euroländernas BNP växa med mellan 0,2 och 0,6 procent.

Det är framför allt Tyskland som fortsätter att dra ner tillväxten. Sista kvartalet FÖLL BNP i Tyskland med 0,2 procent.

Det berodde framför allt på minskad efterfrågan på hemmamarknaden.

Första halvåret i år väntas euroländernas BNP växa med mellan 0,2 och 0,6 procent.