Knappast fler jobb med ändrad vapenexport

Förslaget idag om att ändra på reglerna för vapenexport har starkt stöd från den försvarsindustrin - bland annat att Sverige ska få tillverka vapen som andra länder behöver.

I Karlskoga finns numera amerikanska Bofors Defens, men kommunalråd Margareta Karlsson tror inte på fler jobb.

Karlskoga är typexemplet på nedgången inom den svenska försvarsindustrin. I början av 80-talet fanns här 8 000 jobb inom försvarsindustrin, nu är bara 1 600 kvar.

Försvarsindustrin sysselsätter allt färre, bara drygt 20 000 personer i hela landet. Och det är 7-8 000 färre än bara för tre år sedan. Bakom det här ligger framför allt uteblivna nya beställningarna från det svenska försvaret.

Sett med försvarsindustrins ögon så är det exporten som i dag står för det positiva. Dom senaste tre åren har den försäljningen fördubblat. Och det som en följd av att svensk försvarsindustri i stor utsträckning hamnat i utländskt ägande och därmed hittat nya partner ute i världen.

Även om ingen vill tala om nya jobb i dag, så kan gemensamma EU-regler ge exporten ytterligare fart, tror Lars Olsson som är informationsdirektör vid branschorganisationen Försvarsindustriföreningen

Jan Andersson och Sören Granath