Electrolux kan flytta fler jobb

Electrolux gjorde en vinst på 4,4 miljarder förra året. 37 procent sämre än 2003. Nu lanseras ett stort sparpaket, på mellan 8 och 10 miljarder kronor, och kanske fortsätter flytten till låglöneländer, säger vd Hans Stråberg:

Electrolux har 43 fabriker runt om i världen med tillverkning av dammsugare och vitvaror, och 16 av dom finns idag i lågkostnadsländer.

Ungefär hälften av fabrikerna som är kvar i högkostnadsländerna, det borde vara 13 eller 14 enligt enkel matematik, tros komma att beröras av utflyttningen till låglöneländer.

Flera fabriker i Sverige kan enligt enligt LO-fackens beräkningar vara i farozonen.

Vitvarutillverkning i Motala och Mariestad och Torsvik utanför Jönköping.

Electrolux har minskat antalet anställda med nästan 10 000 jobb dom senaste fem åren, men Aarre Gumse som är Metalls ordförande på fabriken i Mariestad med 960 medlemmar är optimistisk.

Tommy Fredriksson & Patrik Holmström