Kommissionär lovar se över tjänstedirektivet

När EU-kommissionären för handelsfrågor Peter Mandelson besökte Stockholm handlade det om tjänstedirektivet, som enligt Sveriges regering kan innebära att utländska företag som arbetar i Sverige inte behöver ta hänsyn till svenska kollektivavtal. Mandelson lovade att ändra i förslaget.

Vi måste säkra allnännyttiga tjänster och anställdas rättigheter. Vi bör göra om tjänstedirektivet, men inte kasta bort det, sa Mandelson som också betonade hur viktigt tjänstedirektivet är för den ekonomiska tillväxten.

Sveriges näringsminister Tomas Östros var förstås nöjd med EU-kommissionens positionsförändring.

Näringsminister Tomas Östros som också var nöjd med vad han tolkade som en förändring av EU-kommissionens inställning till Lissabonprocessen. så sent som för någon vecka sedan sa kommissionens ordförande Jose Manuel Barroso att nu måste EU-länderna satsa mer på ekonomisk tillväxt än social trygghet och miljö.

Men här i Stockholm i dag sa Mandelson att han i Europa ville ha en kombination av ekonomisk tillväxt och social rättvisa.

Peter Mandelson gjorde också etutspel som gick ut på att nya EU-länder som får problem när handeln blir friare ska stödjas med pengar ur EU:s strukturfonder. Fel väg tycker den svenske näringsministern Tomas Östros.

Herman Melzer