"Barnperspektivet måste vidgas"

Efter kritiken från FN:s barnrättskommitté om att barnkonventionen inte efterlevs, samlade Barnombudsmannen på tisdagseftermiddagen ett tiotal myndigheter för att inleda en attitydförändring.

– Det är väldigt många myndigheter som behöver öka barnperspektivet. Till exempel behöver de rättsskipande myndigheterna ha mer av det, även kommuner och landsting. Men sedan handlar det om att orka prioritera detta bland alla de olika uppdrag som man har i sin verksamhet.

– Man bör undersöka vad man kan göra för öka barnperspektivet bland de statliga myndigheter som är mest berörda av de här synpunkterna utan att det sker några ytterligare beslut eller att det sker någon ytterligare tilldelning av resurser, säger Barnombudsmannen Lena Nyberg.

Dåliga kunskaper inom domstolarna
Sverige har kritiserats för att barnens åsikter inte tillvaratas i domstolar, att juridisk personal inte har kunskaper om hur barn fungerar.

Men FN:s barnrättskommitté tycker även att Sverige utsätter barn och unga för stress, mobbning och rasism. Asylsökande barn måste tas om hand bättre och gömda barn bör ha rätt att få gå i skola.

FN:s barnrättskommittés kritik överenstämmer mycket med vad barnen själva vill förändra, säger BO Lena Nyberg.

– När vi frågar barn och unga vad som är viktiga frågor att förändra då är det ju mobbning, arbetsmiljön i skolan, stressen, vilken tillgänglighet som barn med funktionshinder har till olika aktiviteter inom både skolan och på fritiden.

Ska granskas igen
Om fem år ska Sverige granskas igen. Förhoppningen är att dagens möte med de tiotalet myndigheter som påverkar barns vardag, ska leda till en mätbar förändring.

– Min förhoppning är att barn och unga själva ska kunna vittna om att de har mer inflytande i kommer och skolan, men också att barn ska kunna känna att de har bättre möjligheter att göra sina röster hörda i situationer som rör familjen, säger Lena Nyberg.

Maria Repitsch
maria.repitsch@sr.se