De borgerliga i gemensam riksdagsgrupp

För första gången sedan 1994 höll de borgerliga partiernas riksdagsledamöter gemensamt möte i riksdagen på tisdagskvällen.

I höstas inledde de borgerliga partiledarna den borgerliga alliansen hemma hos centerledaren Maud Olofsson i Högfors och på tisdagen var det dags för den första avstämningen av hur en gemensam politik ska se ut.

– Jag tror att alla borgerliga riksdagsledamöter har upplevt vilken entusiasm detta har väckt ute i samhället, sa Lars Leijonborg, folkpartiet.

”Viktigt med gemensamt möte”
– Jag tror att det är jätteviktigt att vi får komma samman på det här sättet, sa Göran Hägglund, kristdemokraterna.

– Vi bidrar alla till att hitta nya lösningar och infallsvinklar, sa Maud Olofsson, centern.

– Det här är en väg att nå inflytande som är bra för alla fyra partierna, sa Fredrik Reinfeldt, moderaterna.

Viktigt möte inför valet nästa år
Det gemensamma mötet var bara ett litet steg mot att jämka samman partierna i de viktiga politiska frågorna inför valet nästa år, 2006.

Väldigt lite är klart och kristdemokraterna vet till exempel ännu inte hur det kommer att gå med deras hjärtefråga, familjepolitiken.

– Det är en fråga som i behöver diskutera ytterligare mellan partierna. I dag har vi ingen gemensam politik, men vi har gemensamma grunddrag som går ut på att ge en större valfrihet för småbarnsföräldrarna än den politik som bedrivs i dag, säger Göran Hägglund.

Biståndet splittrar
En annan principfråga som splittrar är till exempel biståndet där folkpartiet kräver att enprocentsmålet uppfylls.

– Just den frågan hanteras förhoppningsvis i den arbetsgrupp som finns om utrikespolitik och vi måste ju lösa de här utestående frågorna förr eller senare. Vi får se, säger Lars Leijonborg.

Men kan det bli så att ni går till val med olika åsikter om en del frågor? Eller kommer ni att ha en valplattform?

– Jag tror att vi kommer att gå till val och ha olika svar på några frågor, men jag tror att vi kommer att vara mer eniga än vi någonsin har varit, säger folkpartiledaren.

Trots hårt arbete och mycket medial uppmärksamhet för den borgerliga alliansen har inte opinionssiffrorna stigit för de borgerliga. Däremot har kristdemokraterna tappat stöd samtidigt som moderaterna har gått upp.

– Alliansen har vridit logiken i svensk inrikespolitik, tolv års övervikt för vänstersidan är nu borta. Det är en öppen fråga vem som kommer att få regeringsmakten 2006, säger moderatledaren Fredrik Reinfeldt.

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se