Svenska bolag i asbestmål i USA

Tre av Sveriges största industrikoncerner, som redovisar sina bokslut den här veckan, har också stora problem med stämningar i USA.

Alfa Laval, Electrolux och framför allt ABB som kommer med sin rapport i morgon, har dragits inför domstol av asbestskadade. Men Electrolux vd Hans Stråberg tycker inte det är något problem.

Förra året lyckades Electrolux få ner antalet personer som stämt bolaget. Men samtidigt tillkom nya stämningar och antalet asbestmål som bolaget är inblandat i ökade kraftigt.

Electrolux har reserverat 9 miljoner dollar för stämningarna och Hans Stråberg säger att den siffran inte behöver skrivas upp.

Samtidigt skriver bolaget i sitt bokslut att ”Electrolux inte kan lämna någon försäkran om att utgången av denna typ krav inte kan komma att ha en väsentlig negativ påverkan på verksamheten eller framtida resultat.”

Även Alfa Laval dras med asbeststämningar, men under förra året lyckades man dock minska antalet mål och enligt bolaget kommer inte asbestprocesserna att påverka bolagets finansiella ställning nämnvärt.  

Det bolag som utan jämförelse har störst problem med asbest målen är svensk-schweiziska ABB.  Bolaget har fått bakläxa på sin föreslagna lösning av stämningarna. och enligt en färsk analys skulle bolaget i värsta fall kunna tvingas avsätta ytterligare nio miljarder kronor för asbest stämningarna i USA.

Samtidigt har president Bush i USA nu gjort nya ansträngningar för att stoppa floden av stämningar mot företag i landet, eftersom han anser att det skadar näringslivsklimatet i landet.

Patrik Holmström
patrik.holmstrom@sr.se