Tele 2 minskar vinst

Mobiloperatören Tele 2 redovisar en vinst före skatt på 550 miljoner kronor för fjärde kvartalet i fjol. Analytikerna hade räknat med en betydligt högre vinst drygt 800 miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 11, 2 miljarder vilket är något mer än väntat.Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 5 kronor per aktie i Tele 2.