Norska staten säljer post i Statoil

Den norska regeringen har beslutat att sälja ut 100 miljoner aktier i olje- och gasjätten Statoil.

Aktieposten motsvarande 4,6 procent av det totala antalet aktier, värderas till cirka 11,6 miljarder svenska kronor.
Genom försäljningen minskar statens ägarandel till cirka 71,7 procent. Tidigare helstatliga Statoil, börsnoterades 2001.