Naturen skonas vid röjning

Sex skogsföretag i södra Sverige har kommit överens om att det är viktigt att all den stormfällda skogen ska hanteras med hänsyn till miljön. Bland annat ska man försöka spara höga stubbar, vissa liggande träd och trädgrupper. (SR Blekinge)