Vändning på gång för Skandia

Efter alla skandaler kring försäkringsbolaget Skandia så rasade försäljningen förra året när det gäller nytecknade liv och fondförsäkringar. Men Skandia Sveriges chef Gert Engman anser att det nu går att tala om en vändning.

– Det vi försöker beskriva är att vi tror att trenden har vänt. De första två kvartalen var det ju väldigt kraftigt nedåt, men nu börjar se att den börjar stanna av. Vi tror att vi kan se ett trendbrott, att det börjar bli bättre.

– Vi mäter ju kundnöjdheten, vi gör ju mätningar kvartalsvis och vi ser en markant förändring från början på året till slutet på året. Kunderna har blivit nöjdare med Skandia, tycker bättre om oss och det ger också, över tid, en konsekvens i affärsutvecklingen, säger Gert Engman.

Hur ofta påminns ni idag om alla skandaler kring bolaget?

– Dagligen.

Skandalerna syns i statistiken
Det går att beskriva Skandia i både positiva och negativa ordalag när det gäller hur det gick förra året, ett år då bolaget levde i skuggan av alla skandalerna. Det syns tydligt i försäljningsstatistiken, framför allt på att nytecknandet rasade.

Skandia tappade förra året sin marknadsledande position från en marknadsadel på över 25 procent till under 20 procent.

Repade sig
Men på Skandia vill man hellre tala om att andra siffror, från slutet av året då försäljningen av liv- och fondförsäkringar repade sig och Skandia tog tillbaka marknadsandelar från konkurrenterna. I slutet av 2004 var marknadsandelen på nytecknandet 23 procent.

Mer positivt är att många gamla kunder som tidigare slutade betala in sina premier återvänt som pensionssparare.

Urban Bäckström, som är vd för Skandias dotterbolag Skandia Liv, anser att vändningen syns tydligt på företagets olika kontor.

– Där är det nu samtal och kundaktiviteter och kunder som väntar, på väg ut och in, så det är en helt annan situation nu än det tysta som var för drygt ett år sedan. Då var det ju inga telefoner som ringde, annat än arga kunder.

– Våra medarbetare kände det naturligtvis som oerhört besvärligt att gå ut och möta kunder och diskutera försäkringar. Allt detta är, jag vill inte säga helt borta, för en och annan arg kund kan ju finnas kvar, men i huvudsak är det ett nytt klimat, säger Urban Bäckström

Sören Granath
soren.granath@sr.se