Skandia vänder efter försäljningsras

Efter alla skandaler kring försäkringsbolaget Skandia så rasade försäljningen förra året när det gäller nytecknade liv och fondförsäkringar.

Skandia Sveriges chef Gert Engman anser att det nu går att tala om en vändning.

Det går att beskriva Skandia i både positiva och negativa ordalag när det gäller hur det gick förra året - ett år då bolaget levde i skuggan av alla skandalerna. Och det syns tydligt i försäljningsstatistiken, framför allt på att nytecknadet rasade.
Och Skandia tappade förra året sin marknadsledande positition från en marknadsadel på över 25 procent till under 20 procent.

Men på Skandia vill man hellre tala om att andra siffror - dom för slutet av året då försäljningen av liv och fondförsäkringar repade sig och Skandia tog tillbaka marknadsandelar från konkurrenterna. I slutet av 2004 var marknadsandelen 23 procent. Och mer positivt är att många gamla kunder som tidigare slutade betala in sina premier åter börjat pensionsspara.

Urban Bäckström, som är VD för Skandias dotterbolag Skandia Liv, anser att vändningen syns tydligt på företagets olika kontor.


Sören Granath