Skatteverket anmäler krogar i Kalmar län

Skatteverket har granskat 45 krogar i norra Kalmar län. Inte en enda klarade sig utan anmärkning.

Enligt skattekontoret saknas  mellan 100 000 kronor och en miljon kronor i räkenskaperna.

I åtta fall har Skatteverket lämnat över ärendena till åtal och i flera fall pågår nu förundersökning, skriver tidningen Östra Småland.

Vanligast är att anmärkningarna rör oredovisade inkomster som  skatteverket tror gått till svarta löner.