Svenska arbetstider EU-anpassas

Sverige anpassar nu sin arbetstidslagstiftning till EU:s, vilket kommer att påverka läkarnas möjlighet till jour. Efter att EU-kommissionen anmält Sverige till EG-domstolen vill inte regeringen vänta. Men det vill de borgerliga.

Annelie Enochson förde de borgerliga partiernas talan i riksdagsdebatten på onsdagsförmiddagen.

– Det kommer att innebära mycket kostnader och man kommer att vara tvungen att ha extra folk, eftersom jourtiden räknas in i arbetstiden. Jag skulle vilja ha ett svar på detta: vad innebär detta i kostnader?

Ändrad lagstiftning
De borgerliga partierna tycker att regeringen bör vänta med att ändra i den svenska arbetstidslagstiftningen, eftersom det redan pågår en diskussion inom EU som kan leda till att reglerna kan komma att ändras igen.

Men regeringen som fram till nu har hänvisat till att det är de svenska kollektivavtalen som styr och därför blivit anmälda till EU-kommissionen till EG-domstolen, vill inte riskera en fällning. De har stöd av vänsterpartiet och miljöpartiet.

Därför kommer nu svenska arbetstidslagstiftning att ändras så att den genomsnittliga tiden man får arbeta under en vecka är 48 timmar och det ska vara minst elva timmar mellan arbetspassen.

Svårt få ihop schemat
Eftersom EU ser jourtid som arbetstid, så påverkar detta arbeten med mycket jour som ligger i anslutning till den vanliga arbetstiden, som brandmän och läkare till exempel. Här blir det schematekniskt mycket svårare att få ihop det.

En beräkning som Landstingsförbundet gjorde för ett par år sedan visar att det skulle behövas uppemot 3 000 fler läkare för att täcka upp schemahålen. Det är socialdemokraten Laila Bjurling medveten om.

– Det blir väldigt krångligt, framför allt för sjukvård och omsorg. EG-kommissionen har inte godkänt det enklare sättet att genomföra direktiven. Då har vi fått krypa till korset och infört de delar som EG-kommissionen har krävt för att vi inte ska bli fällda i domstolen, säger hon.

Mari Forssblad
mari.forssblad@sr.se